Fyzioterapie Brno

Fyzioterapie Brno
Fyzioterapie Brno

Nabízíme konzultace či možné kompenzace pro klienty, kteří sportují ať už rekreačně či vrcholově. Zaměřujeme se na sportovní fyzioterapii. Snažíme se najít řešení nebo cestu optimálně tak, aby řešila daný pohybový problém. Pro realizaci služeb "fyzioterapie Brno" využíváme všech možných a dostupných konceptů, kterými disponujeme a zároveň nabízíme i možné podpůrné léčby, popř. hledáme možná doporučení, která by vedla k optimalizaci odbourání potíží.

Službu "fyzioterapie Brno" u nás provádí odborně vyškolení specialisté s dlouholetou praxí.

Pokud máte dotazy ke službě "fyzioterapie Brno", pak nás neváhejte kdykoliv kontaktovat.

 

Jaké typy zranění nebo onemocnění může fyzioterapie léčit/pomáhat s rekonvalescencí?

Fyzioterapie pomáhá po úrazech (při sportu, při rekreačních sportech, při autonehodách nebo běžná zranění-nejvíce spojená s poraněním pohybového systému). Stejně tak se fyzioterapeutické úkony provádí po operacích (břišních, urologických, gynekologických, poúrazové stavy – po polytraumatech). Fyzioterapie se doporučuje i při onemocnění pohybového systému, v gynekologii, porodnictví, při urologických nebo gynekologických onemocněních, jako kompenzace při sportu, v rámci prevence.

Jak dlouho trvá standardní fyzioterapeutická procedura?

Dle rozsahu obtíží trvá fyzioterapie obvykle 3-6 terapií, může to být však dle situace i déle. Délka fyzioterapie je individuální s ohledem na řešené problémy.

Nejčastější důvody návštěvy fyzioterapeuta?

K návštěvě fyzioterapeuta nejčastěji vedou bolesti pohybového aparátu, osobní diskomfort a potíže, které klienta akutně nebo chronicky obtěžují. K návštěvě fyzioterapeuta vedou i stavy po úrazech, stavy po operaci, nebo nutná prevence.

Za jak dlouho by měl člověk očekávat zlepšení zdravotního stavu s pomocí fyzioterapie?

Toto je velmi individuální. Rozhoduje to, jaké problémy se přesně řeší a jak jsou závažné. Při obvyklé standardní diagnóze by mělo dojít k ústupu obtíží s pomocí fyzioterapie v horizontu 3-6 týdnů, často i déle. Jsou ale i stavy, kdy jsme schopni ulevit od bolesti v řádech dnů.

Jaký je rozdíl mezi fyzioterapií a rehabilitací?

Fyzioterapie (pohybová léčba) je součástí ucelené rehabilitace, která zahrnuje všechny složky, které vrací člověka do jeho osobního, pracovního, sociálního i rodinného života.

Jaké jsou možnosti platby za fyzioterapii?

U nás ve fyzioterapeutické ambulanci si klienti plně hradí veškerou fyzioterapeutickou léčbu sami.

Klienti mohou uplatňovat i různé benefity či výhody nabízené od svých zaměstnavatelů, u nás je možné čerpat pouze formou faktury, jakékoliv benefitní karty neakceptujeme.

Ve státních i nestátních zařízeních (kde mají smluvní vztahy s pojišťovnami) mají klienti plně hrazenou léčbu zdravotní pojišťovnou, pouze některé nadstandardní výkony mají za zýšenou nebo plnou úhradu.

Jaký druh specializace a kvalifikace mají naši fyzioterapeuti?

Každý fyzioterapeut, který u nás pracuje, musí mít vysokoškolské vzdělání, které dále rozšiřuje o specializační kurzy s akreditací (v oboru ortopedie, neurologie, gynekologie a porodnictví) nebo akreditované kurzy v terapiích na neurofyziologickém podkladě ukončené akreditační zkouškou.

Jaké metody používají naši fyzioterapeuti pro diagnostiku a léčbu?

Používáme celkové spektrum metod – vyšetření je součástí tzv. kineziologického rozboru + vyšetření terapeuta dle specializačních testů, pohledem, pohmatem apod. Následuje návrh krátkodobého či dlouhodobého rehabilitačního plánu.

Jaký je průběh fyzioterapeutické procedury?

Standardní doba fyzioterapie klienta je okolo 50 min v celkové 60 min. terapii. První návštěva je vstupní, tzv. kineziologický rozbor (osobní anamnéza, vyšetření fyzioterapeutem – pohledem, pohmatem, fyziotesty). Při terapii volíme vhodnou individuální léčbu, která se většinou skládá z terapeutického manuálního ošetření, využití pohybové terapie a terapeutických konceptů, možnosti využití pomůcek, zácvik autoterapie pro korekci obtíží.

Jaká jsou obecná doporučení pro přípravu před první návštěvou fyzioterapeuta?

Připravte si především lékařské zprávy, které jsou nutné k indikaci dané terapie, popř. starší lékařské zprávy či výsledky zobrazovacích technik s popisem od lékaře.

 

-----------------

Specifikace služby: fyzioterapeut Brno, fyzioterapie Brno, fyzioterapeutické služby Brno.

X
Kinesis logo

Kontaktní formulář