PNF metoda – „Kabatova metoda“ Brno

Kabatovu metodu (PNF - Proprioceptive Neuromuscular Facilitation) vypracoval americký lékař a neurofyziolog MUDr. Herman Kabat ve 40. letech minulého století. Jeho záměrem bylo vytvořit manuální terapeutický koncept, který by umožnil lékařům lepší diagnostiku pohybového systému a zároveň poskytl účinnější terapii pro obnovu funkčního pohybu.

Původně byla PNF používána k rehabilitaci pacientů s neurologickými poruchami, ale později se její principy rozšířily i do oblasti fyzioterapie pro různé typy pacientů. Kabatova metoda využívá specifických vzorů pohybů, které stimulují a normalizují nervosvalovou interakci.

Mudr. Kabat spolu s fyzioterapeutkami Dorothy Voss a Maggie, se kterými spolupracoval, vyvinul koncept, který podrobně propracoval v tzv. 3D pohybu - pohyby prostorové v několika rovinách současně, které byly převzaty z fyziologie zdravého člověka. Tím vznikly diagonální a spirální pohybové vzory pro horní a dolní končetiny, trup, hlavu a šíji, jež byly souhrnně nazvány „Kabatovou metodou“ neboli také PNF. Jde o usnadnění pohybů pomocí signalizace z vlastního těla a vychází z přirozených pohybů lidského těla v běžných denních činnostech.

PNF (Kabátova metoda) není jen léčebný postup, ale je to možnost lépe diagnostikovat léčbu pohybových funkcí a zlepšit tak stanovení léčby neuromuskulárních dysfunkcí. Jedná se o učení a funkční udržení nově získaných pohybových vzorů, které pravidelným opakováním umožní vytvořit strategii pohybu s co nejlepší biomechanickou efektivitou pohybu s využitím a řízením z centrálního nervového systému. Tím je Kabatova metoda naprosto unikátní a využitelná pro všechny lékařské obory.

Kabatova metoda se nejčastěji používá:

  • u klientů s funkčním onemocněním pohybového systému
  • u klientů poúrazových a pooperačních stavů, degenerativních onemocnění kloubů, u skolióz, při vadném držení těla atd.
  • u klientů s neurologickými onemocněními (stav po CMP, periferní neuropati, ú lézí míšních atd)

Kabátova metoda se zaměřuje na specifické vzory pohybů, které simulují přirozené pohyby těla. Tyto vzory pohybů se provádějí ve spolupráci s terapeutem nebo asistentem, kteří poskytují odpor nebo asistenci k dosažení požadovaného pohybového cíle.

Metoda PNF zahrnuje spirálové pohyby, které napodobují přirozenou schopnost těla pohybovat se v různých směrech. Tím se stimuluje celková koordinace a síla svalů. PNF využívá princip alternativní kontrakce svalů. To znamená, že při provádění pohybu jsou svaly střídavě protahovány (extenzory) a stahovány (flexory), což podporuje optimální kontrakci svalových vláken. Fyzioterapeut může nejprve vyvolat napětí v určitých svalových skupinách a následně toto napětí uvolnit.

Kabátova metoda (PNF) je pokročilá technika, která vyžaduje kvalifikovaného fyzioterapeuta s odbornými znalostmi v oblasti rehabilitace.

Služba "Kabatova metoda Brno" není vhodná v akutní fázi onemocnění, bolestivých a horečnatých stavech.

Pokud jste s Brna a zajímáte se o Kabatovu metodu, kontaktujte nás. Jsme připraveni vám pomoci.

-----------------

Specifikace služby: kabatova metoda Brno, PNF Brno.

 

ico mail Mám zájem
X
Kinesis logo

Kontaktní formulář