Komplexní kineziologické vyšetření Brno

Komplexní kineziologické vyšetření obnáší základní klinické vyšetření pohybového systému, kdy jsme schopni rozpoznat patologické nálezy a na jejich základě indikovat vhodnou a cílenou terapii daných potíží, se kterými klient přichází do našeho fyzioterapeutického centra v Brně přichází.

Komplexní kineziologické vyšetření zahrnuje osobní konzultaci s klientem, vychází z anamnézy, aspekce, palpace, vyšetření pohybů a pohybových vzorů.

Službu "kineziologické vyšetření Brno" u nás provádí odborně vyškolení specialisté s dlouholetou praxí.

Pokud máte dotazy ke službě "kineziologické vyšetření Brno", pak nás neváhejte kdykoliv kontaktovat.

Podstata a možnosti kineziologického vyšetření

Kineziologické vyšetření je proces, při kterém odborník na kineziologii (kvalifikovaný zdravotnický pracovník) analyzuje a hodnotí pohybový systém jednotlivce. Cílem kineziologického vyšetření je porozumět struktuře a funkci svalů, kloubů a nervového systému a identifikovat případné problémy nebo disfunkce. Níže uvádíme vybrané klíčové kroky a aspekty kineziologického vyšetření:

Anamnéza: kineziolog začne kineziologické vyšetření získáním informací od pacienta pomocí anamnézy. To zahrnuje rozhovor o zdravotním stavu, předchozích zraněních, chirurgických zákrocích, bolestech, pohybových omezeních a dalších relevantních aspektech.

Vizuální hodnocení: v rámci kineziologického vyšetření hodnotitel prostuduje postavu pacienta, držení těla a asymetrie, které mohou poskytnout informace o případných nerovnováhách nebo problémech ve struktuře těla.

Hodnocení pohybu: kineziolog provádí různé pohybové testy a cvičení, aby posoudil rozsah pohybu, stabilitu, sílu a koordinaci pacienta. To může zahrnovat jednoduchá cvičení, jako jsou dřepy, ohýbání kloubů, rotace a další.

Palpace (hmatové vyšetření): součást kineziologického vyšetření, k posouzení svalového tonusu, citlivosti, bolesti a dalších faktorů spojených s měkkými tkáněmi.

Analýza pohybových vzorů: kineziologické vyšetření se zabývá i analýzou pohybových vzorů a techniky provedení cvičení, aby identifikovalo případné dysfunkce nebo chyby ve stylu pohybu.

Na základě těchto informací a podrobného vyšetření vytváří kineziolog individuální plán cvičení nebo terapie, které mají zlepšit pohybovou funkci, snížit bolest a předejít budoucím zraněním. Kineziologické vyšetření je užitečné pro lidi se zdravotními potížemi, sportovce nebo ty, kteří chtějí optimalizovat svou pohybovou efektivitu.

--------------------------------

Vysvětlení termínů

Aspekce pacienta poskytuje terapeutovi určité indikace o případných problémech nebo nesrovnalostech v tělesné struktuře, pohybu nebo svalové rovnováze. Je to součást celkového hodnocení pacienta, které může pomoci diagnostikovat nebo určit vhodný léčebný přístup.

 

 

ico mail Mám zájem
X
Kinesis logo

Kontaktní formulář