BPP – „Bazální programy a podprogramy“ Brno

Autorkou konceptu je p. Jarmila Čápová. Základem konceptu je obsáhlá pohybová analýza ontogeneze primární vertikalizace člověka, která se odehrává během prvního roku vývoje dítěte. Základem konceptu je aktivace paměťových stop v mozku (jak u dětí, tak u dospělých), které se co nejvíce se přibližují fyziologii hybnosti člověka. To znamená, že správným podnětem z mozku jsme schopni díky bazálním podprogramům vybavit správné pohybové vzory, tím minimalizujeme produkci bolestivých podnětů a tak významně ovlivňujeme patologii.

Použitelnost konceptu je především u neurologických diagnóz (např. posttraumatické poranění míchy, CMP, periferní a centrální parézy atd.)a také jako prevence a léčba funkčních poruch páteře a pohybového ústrojí.

 

ico mail Mám zájem
X
Kinesis logo

Kontaktní formulář