Ivana Veselá - fyzioterapeut Brno

Ivana Veselá - fyzioterapeut Brno

Registrovaný fyzioterapeut
+420 736 406 378
ivana.vesela@volny.cz


Dosažené vzdělání

1985 - 1987 SZŠ Merhautova 15, Brno , pomaturitní studium
1992 - 1993 Pomaturitní specializační studium Brno, Institut pro další vzdělávání zdrav. pracovníků

 

Doplňkové vzdělání

1993 - 1994 kurz Měkké a mobilizační techniky
2003 Dechová rehabilitace a fyzioterapie hrudníku
2005 kurz Bazální stimulace
2007 kurz Manuální lymfodrenáže
2008 kurz Rehabilitační léčby některých druhů funkční ženské sterility metodou Mojžíšové
2011 Proprioceptivní nervosvalová facilitace - Kabatova metoda (PNF)
2012 Terapeutický koncept „Bazální programy a podprogramy“

 

Doplňkové kurzy

2006 Vedení ambulance fyzioterapie
Balanční plochy
2010 LTV v gynekologii a porodnictví
Dornova metoda
Masérské techniky v rámci INPROV Brno (lávové kameny, čínská masáž-Tuina, Breussova masáž)

 

Pracovní zkušenosti

1987 - 2010 Úrazová nemocnice Brno (odd. ambulance, traumatologie, chirurgie, ARO)
Dlouhodobá zkušenost s rehabilitací aktivních i vrcholových sportovců
X
Kinesis logo

Kontaktní formulář